B2B

Vaalea.dk kan både ge rådgivning och leverera belysning till allt från butikslokaler, restauranger, kontorsmiljöer, hotell, sjukhus, utbildningsinstitutioner mm. Arbetet kommer, beroende på projektets storlek, vanligtvis att utföras i nära samarbete med beställaren / arkitekter / elinstallatörer / rådgivare / ingenjörer och annan expertis.

Vi kan erbjuda en lösning där vi har elektriker med om så önskas.

Vi arbetar hårt, oavsett uppgiftens omfattning, för att hitta rätt och bästa lösning för uppgiften och vi följer självklart uppgiften noggrant tills den är avslutad.

Kontakta oss om du önskar en förpliktande offert för ditt projekt eller om du vill ha en professionell samarbetspartner med många års erfarenhet och stor kunskap inom belysning.

Tel. +45 6916 2075

E-post: info@vaalea.dk